Cyklus religionistických přednášek

Přednášky postupně představí všechna světová náboženství. Přednášky zajistí naši přední odborníci. Můžete se zúčastnit celého cyklu, nebo si vybrat pouze tu přednášku, která Vás zaujme. Po všech přednáškách je možnost diskuze s přednášejícím.

Více informací v odkazu jednotlivých přednášek.

Přednášky proběhnou v KRC, U Pazderek 265/22 vždy od 18:00 do 19:30

Rezervace nutná: krc@osmickaprorodinu.cz

Vstup: 50 Kč

Středa 23.1. Křesťanství

Přednáší: Doc. Jiří Beneš, Th.D.

V přednášce se dozvíte o vzniku křesťanství, o původu názvu křesťan a něco málo o dějinách křesťanství. Pak se budeme zabývat tím, co činí křesťana křesťanem a jakou podobu má organizované křesťanství, tj. do jakých komunit se křesťané sdružují a jak se jednotlivé komunity (církve) od sebe liší. A bude-li čas, pak si něco řekneme i o křesťanství na našem území, tedy v Čechách a to jak v současnosti, tak v minulosti. Během přednášky, ale zejména na konci bude možnost klást otázky (rozhovor).

Středa 6.3. Zenový budhismus

Zen (čínsky čchan) = jedna z nejvýznamnějších škol východoasijského buddhismus.

  • Vede ke svobodnému, kreativnímu a rozhodnému jednání, ke spontánnosti a bezprostřednosti bez závislosti na slovech a písmech.
  • Podle tradičního pohledu se zen vyhýbá dualistickému myšlení (subjekt/objekt, dobro/zlo, krásné/ošklivé, správné/nesprávné apod.).
  • Zaměřuje se na přímé, nekonceptuální poznání skutečnosti, na dosažení náhlého, intuitivního probuzení.
  • Zen se staví velmi kriticky k vytváření různých teorií a konceptů.
  • Buddhistický učitel Lin-ťi, jeden z nejslavnějších a nejdůležitějších čínských mistrů, praví: „Potkáš-li na cestě buddhu, zabij ho!“.
  • Přednáška se zaměří na filosofické aspekty zenu.

Přednáší: PhDr. Jiří Holba Ph.D.

Středa 13.3. Islám

Přednáší: Lukáš Nosek, Th.D.

O islámu bez emocí. Co víme, nebo nevíme o islámu? Kdy a kde se zrodil? Kdo byl prvním muslimem? V co muslimové věří? Kde žijí? Kolik jich je v České republice? Jací jsou? Co je trápí? Jaké mají sny a přání? Mají s námi vůbec něco společného?

Středa 20.3. Judaismus

Přednáší: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.

Cílem prezentace je představit židovské náboženství z několika hledisek; nejprve je třeba je zařadit do historického kontextu a sledovat jeho proměny v průběhu věků, na tomto dějinném pozadí pak pochopit různé výrazové formy, jimiž se judaismus projevuje: ve svatých textech, liturgickém slavení, náboženském právu i mystice. Důležité je také poukázat na některé stereotypy, které zkreslují pohled na židovství, i na předsudky, které často sehrávají neblahou roli při hodnocení role Židů v dějinách.

Středa 3.4. Indické tradice

Přednáší: Mgr. Ing. Josef Bartošek

Středa 15.5. Novodobá hnutí

Přednáší: Doc. ThDr. Ivan Odilo Štampach

Přednáška s prezentací představí směry navazující na krizi náboženství a představí podrobněji směry spojující prvky různých náboženství a rovněž spiritualitu bez opory v konkrétním náboženství, například hnutí lidského potenciálu nebo spiritualizovanou psychologii, např. C. G. Jung nebo Stanislav Grof. Není míněna čistě informativně, má ukázat možnosti duchovního života v naší (post)moderní éře.

Středa 29.5. Problematika sekt

Přednáší: Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek Th.D.

Religionistický pojem „nová náboženská hnutí“ je používán pro duchovní společenství v počáteční etapě jejich působení. Tato etapa se vyznačuje napětím, které příslušníci těchto hnutí vnášejí do společnosti, když hledají novou duchovní cestu, odlišnou od stávajících způsobů duchovního života a protestující proti nim. Toto napětí je pak příčinou, proč tato hnutí jsou lidově označována pejorativním výrazem „sekty“.

V přednášce půjde o charakteristiky těchto společenství, o nebezpečí, která mohou vzejít z jejich konfliktů s okolní společností, a také o prevenci společensky nežádoucích jevů i o možnosti intervence v konfliktních situacích.