Náš tým

Vedení společnosti Osmička pro rodinu

Mgr. Kateřina Halfarová : ředitelka organizace

Mgr. Kateřina Halfarová

ředitelka organizace

Vystudovala jsem psychologii a speciální pedagogiku na UK. Jsem absolventkou dlouhodobého psychoterapeutického výcviku SUR a výcviku koučinku, který jsem završila zkouškou ukončenou certifikátem ICF. Během svého profesního působení jsem působila v oblasti prevence, vzdělávání, poradenství, psychoterapie a managementu. V současné době vedu dlouhodobý výcvik manažerských dovedností. V oblasti managementu se zaměřuji na inovace a implementace změn včetně auditů a krizového řízení. Zajímá mě oblast age managementu, supervize, a v oblasti vzdělávání se věnuji pojetím a rozvojem digitálních kompetencí u dětí. Jsem členkou Českomoravské psychologické společnosti a České lékařské společnosti J.E.Purkyně.
Mám dva syny, dvě kočky, ráda sportuji, hraji na saxofon, čtu detektivky a raduji se z maličkostí.

Bc. Michaela Václavíková, Dis. : Zástupkyně ředitelky, metodik

Bc. Michaela Václavíková, Dis.

Zástupkyně ředitelky, metodik

Vystudovala jsem sociální pedagogiku na VOŠ Jabok a pedagogiku na FF UK. S dětmi a mládeží soustavně pracuji již od studií. Pracovala jsem jako vychovatel v dětském domově, kontaktní pracovník v NZDM, sociální pracovník a terénní pracovník na Fondu ohrožených dětí a v Osmičce pro rodinu jako pedagog a vedoucí klubu Mapa. V současné době svoje praktické zkušenosti využívám i jako metodik organizace.
Moc ráda tancuji, podnikám výlety do přírody, čtu a maluji.

Mgr. Šárka Otisková : Vedoucí dětských klubů, hlavní pedagog

Mgr. Šárka Otisková

Vedoucí dětských klubů, hlavní pedagog

Vystudovala jsem magisterský obor Učitelství 1. stupně s kombinací speciální pedagogiky. V oboru se pohybuji od studií. Působila jsem jako pedagog na základní škole běžného typu, kde jsem se setkávala a pracovala i s dětmi se speciálními výukovými potřebami. Profesně mám zkušenosti také s dětmi předškolního věku. Ve volném čase ráda čtu, sportuji, s chutí si zaskáču na trampolíně, příležitostně si zahraji na klavír. Společně s dcerou vyrážíme ve volných chvílích na procházky a výlety.

Alena Jeníčková : Koordinátor akcí

Alena Jeníčková

Koordinátor akcí

Vystudovala jsem střední ekonomickou školu, z kurzů jsem absolvovala například ošetřovatelský a kurz ergoterapie. Celý život se moje práce točí kolem dětí - tábory, pořádání akcí, dobrovolná činnost. Mezi mé největší zájmy patří děti, kreativní tvorba, sport, dobrovolná činnost. Volný čas mi naplňují dvě děti, motorky, střelba, vycházky, historie, sport atd.

Adéla Kloučková : Administrativní pracovnice

Adéla Kloučková

Administrativní pracovnice

Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu strojní, obor strojírenství. Pracovala jsem vždy spíše na pozicích technického rázu, jako recepční v Autosalonu Peugeot nebo jako dispečerka mezinárodní kamionové dopravy. Nyní jsem zakotvila v Osmičce pro rodinu, kde vykonávám administrativní práce. Mám dvě děti, osmnáctiletého syna a desetiletou dceru. Ve volném čase ráda čtu, chodím do divadla, lyžuji nebo jezdím na kole.

Jindra Kmoníčková : Hlavní účetní

Jindra Kmoníčková

Hlavní účetní

Bc. Gabriela Dufková : Administrativní pracovník - webové stránky

Bc. Gabriela Dufková

Administrativní pracovník - webové stránky

Vystudovala jsem bakalářský obor pedagogika na filozofické fakultě UK. Ve své budoucí práci bych se chtěla věnovat dětem, hlavně v předškolním věku. Absolvovala jsem kurz hlavního vedoucího a zdravotník zotavovacích akcí. Působím také v turistickém oddíle (zástupce hlavního vedoucího a hospodář). V minulosti jsem pracovala jako asistent se sociálně znevýhodněnými dětmi i jako administrativní podpora v různých společnostech. Ve volném čase ráda poznávám turistická místa, hraji na klavír, sportuji (jóga, badminton, jumping) a trávím čas se svými nejbližšími. Nyní jsem na mateřské dovolené.

Simona Erben : Vedoucí Komunitního rodinného centra, Marketing

Simona Erben

Vedoucí Komunitního rodinného centra, Marketing

Studovala jsem obory cestovní ruch, hotelový management a marketing. Přes 20let se věnuji řízení firem, organizaci akcí pro různé městské části a společnosti, baví mě pořádání akcí pro charitativní účely. Ve volném čase se věnuji nejraději rodině, vzdělávání a sportu.

Odborné vedení společnosti Osmička pro rodinu

PhDr. Milan Kinkor : Supervize Klubu Mapa

PhDr. Milan Kinkor

Supervize Klubu Mapa

PhDr. Miloslav Čedík : Supervize dětské kluby

PhDr. Miloslav Čedík

Supervize dětské kluby

PhDr. Jan Šikl, PhD. : Supervize řízení

PhDr. Jan Šikl, PhD.

Supervize řízení

Otevřený klub pro děti a mládež Mapa

Mgr. Veronika Hrdličková, Dis. : Vedoucí klubu

Mgr. Veronika Hrdličková, Dis.

Vedoucí klubu

Vystudovala jsem sociální pedagogiku na VOŠ Jabok a bakalářský studijní obor Pastorační a sociální práce na ETF UK, kde jsem posléze úspěšně ukončila i magisterské studium.
Po dobu studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi různých věkových skupin, ať už v roli vychovatelky, zdravotnice, animátorky nebo asistentky dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Ve volném čase cestuji, čtu, mám ráda zvířata, chovám chameleona a želvu. Hraji na několik hudebních nástrojů – flétnu, kytaru a ukulele.

Bc. Kamil Kreisinger : Hlavní pedagog volného času

Bc. Kamil Kreisinger

Hlavní pedagog volného času

Vystudoval jsem Speciální pedagogiku na UJAK. Profesně mám za sebou práci asistenta pedagoga, vychovatele ve školní družině a práci asistenta v projektu „Kámoš“ v organizaci Barevný svět dětí z.s.
Ve volném čase se věnuji sportovní kynologii a výcviku psů. Baví mě rozličné sportovní aktivity, hra na basovou kytaru, příroda, zvířata a práce s nimi.

Bc. Petra Kašparová : Asistent pedagoga volného času

Bc. Petra Kašparová

Asistent pedagoga volného času

Studuji třetím rokem na FF UK obor Pedagogika, kde chci dále pokračovat oborem Sociální pedagogika. Rok před nástupem na vysokou školu jsem absolvovala kurz psychologie a společenských věd.
Jsem členkou sboru dobrovolných hasičů v Lužné u Rakovníka, kde jsem dříve vedla hasičský kroužek pro nejmenší děti ve věku od tří do šesti let. Během prázdnin působím jako vedoucí na týdenním hasičském táboře pro předškolní děti. Mám zkušenosti s hlídáním batolat a předškolních dětí v rodinách.
Do klubu Mapa mě přivedla praxe od školy v prvním ročníku, poté mi byla nabídnuta pozice vedoucího příměstských táborů.
Ve volném čase se věnuji hasičskému sportu a své rodinně.

Daniela Všetečková : Asistent pedagoga volného času

Daniela Všetečková

Asistent pedagoga volného času

Třetím rokem jsem studentkou ETF UK obor sociální a pastorační práce a VOŠ Jabok obor sociální pedagogika a teologie.
Jsem aktivní členkou Junáka a pátým rokem vedu skautský oddíl světlušek, se kterým máme každý pátek schůzky a v létě jezdíme na tří týdenní tábor.
Svůj volný čas nejradši trávím v přírodě, na výpravách s oddílem nebo kamarády. Baví mne práce s dětmi, hra na ukulele a zpěv (nejlépe u táboráku).

Rodinné centrum Osmička

Alena Dvořáková : Vedoucí

Alena Dvořáková

Vedoucí

Vystudovala jsem SOU kuchař – číšník a pracovala jsem jako servírka. Díky svým dětem jsem objevila dětský svět, ve kterém jsem se našla. DK Karlík jsem od jeho vzniku navštěvovala jako maminka s dětmi a před čtyřmi roky jsem dostala šanci se zapojit do jeho chodu profesně jako teta. Doplnila jsem si vzdělání kurzem Chůva a Pedagog volnočasových aktivit a yoga pro děti.  V únoru 2018 jsem se zúčastnila workshopu batolecího cvičení. Mám ráda dětský svět poznávání, jsem společenská, stmelovací, pozitivní, vtipná, organizační, spolehlivá a dochvilná. Ráda sportuji – kolo, lyže, běh, volejbal. O dovolené si ráda přečtu pěknou knihu. Respektuji a držím krok v muzice, v pohádkách, v zábavě a filmech se svými dětmi.

Jitka Bauerová : provozně-administrativní pracovník

Jitka Bauerová

provozně-administrativní pracovník

Vystudovala jsem Střední ekonomickou školu. Pracovala jsem v právním oddělení ČTK, dále ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu. Nejvíc mě zajímaly kurzy určené poskytovatelům sociálních služeb. Snad díky tomu, jsem po odchodu do důchodu uvítala možnost brigády v Domě s pečovatelskou službou v Kolovratech. Nyní brigádně pracuji RC Osmička a jsem tu moc ráda. Je pro mě důležitý kontakt s lidmi a upřímně oceňuji bohatý program, ze kterého si každý vybere to své.
Mám 2 syny a 4 vnoučata. Mezi mé záliby patří kino, divadlo, inspirativní veletrhy, cestování, rekreační turistiku a společnost lidí s laskavým humorem.

Komunitní rodinné centrum Osmička

Simona Erben : Vedoucí Komunitního rodinného centra, Marketing

Simona Erben

Vedoucí Komunitního rodinného centra, Marketing

Studovala jsem obory cestovní ruch, hotelový management a marketing. Přes 20let se věnuji řízení firem, organizaci akcí pro různé městské části a společnosti, baví mě pořádání akcí pro charitativní účely. Ve volném čase se věnuji nejraději rodině, vzdělávání a sportu.

Barbora Pořízková : Provozní pracovník

Barbora Pořízková

Provozní pracovník

V současné době studuji obor filozofie na FF UK. Ráda se věnuji studiu jazyků, k angličtině a latině se chystám přidat další jazyk a taky vypilovat svou němčinu. Šest let jsem se věnovala baletu, který dodnes patří mezi moje největší lásky. Na práci s dětmi mě nejvíc baví možnost dostat se do jejich světa a společně s nimi si užívat bezstarostné tvoření a hraní si.  Ve volném čase nejradši trávím čas se svou rodinou – lidskou i zvířecí, večer nejradši do ruky vezmu dobrou knihu. Snažím se pomáhat bezprizorním zvířatům a žít svůj život, tak abych si jednou mohla říct, že jsem ve světa zanechala něco dobrého.

Dětský klub Ďáblík

Andrea Lopašková : Provozní dětského klubu

Andrea Lopašková

Provozní dětského klubu

V dětských klubech působím od roku 2009. Předtím jsem pracovala jako koordinátorka různých akcí. Prvním domovem mi byl DK Karlík, kde jsem získávala zkušenosti v roli tety. V roce 2014 jsem přesídlila do nově otevíraného DK Ďáblík, kde působím dodnes.
Dětské kluby jsou jedinečnou součástí podpory rodičům a dávají jim možnost volit mezi volnou hrou pro děti a organizovanými aktivitami. Já sama jsem se našla zejména ve výtvarných aktivitách a s dětmi i rodiči jsme vytvořili spoustu krásných výrobků. Neustále vyhledávám nové nápady, které si průběžně připravuji, a každý týden jimi obohacuji program klubu. Se stejným nadšením plánuji víkendové pobyty s rodinami, které jsou doplňkem a které se staly vítanou možností dalšího poznávání mezi návštěvníky klubu. Na této práci si cením každodenního kontaktu s dětmi, které vidím vyrůstat. Miluji dětskou upřímnost, jejich oči vždy prozradí, jestli svou práci dělám dobře a dobře tzn. s láskou. Ráda čtu, vařím, učím se novým věcem. Nyní si dodělávám akreditovaný kurz profesionální chůvy.

Iveta Javorová : Provozní pracovník

Iveta Javorová

Provozní pracovník

Pracovala jsem ve firmě s dánskou luxusní bižuterií. Tato práce mě velice bavila, ale teď na to koukám jako matka dvou dětí úplně jinak. Díky návštěvám různých herniček, kroužků a akcí se svými dětmi jsem se rozhodla vydat se jinou cestou a věnovat se práci s dětmi. Velmi jsme si oblíbili dětský klub Ďáblík a jsem šťastná, že přišla příležitost stát se jeho součástí. Ráda vymýšlím různé aktivity pro naše maličké. Moc se těším na výtvarné hodiny, skotačení v tělocvičně a různé venkovní akce. V únoru 2018 jsem se zúčastnila workshopu batolecího cvičení Tato práce mě naplňuje – dětský úsměv je pro mě vším. Mám ráda sport, cestování, ráda se učím novým věcem. Ve volném čase se ráda věnuji sportu, cestování a chodíme na různé akce s dětmi, ráda se učím a poznávám nové věci.

 

Dětský klub Krabík

Magdalena Červená : Chůva pro děti

Magdalena Červená

Chůva pro děti

Jsem matka dvou dětí, pětiletého syna Patrika a tříletého Dominika. Dříve jsem pracovala v obchodě jako zástupce vedoucího filiálky. Práce byla zajímavá a bavila mě, ale byla časově náročná. Po mateřské dovolené jsem dostala nabídku pracovat v dětských klubech, kterou jsem uvítala. Vždy jsem ráda trávila čas s dětmi. Již od patnácti let jsem pomáhala vést volnočasové dětské oddíly a dětské tábory. Práce s dětmi mě baví. Ve volném čase ráda jezdím na výlety, mám ráda přírodu, zvířata a sport. V současné době si dělám kurz pro chůvy.