Vítáme vás na webových stránkách příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace městské části Praha 8, která se primárně věnuje naplňování konceptu rodinné politiky. K naplňování základních pilířů rodinné politiky dochází skrze hlavní účel organizace. Ten je stanoven zřizovací listinou a je definován jako poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou veřejnost. Komplexní péčí jsou míněny podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny, skupiny i pracovní kolektivy.

Prostřednictvím široké nabídky aktivit pro celé rodiny reagujeme na aktuální problémy současných rodin. Dbáme také na rozvoj občanské odpovědnosti, morálních a hodnotových principů a zásad.

Naše kluby a aktivity jsou celoročně přístupné široké veřejnosti. Naším hlavním cílem je reakce na aktuální problémy rodin prostřednictvím našich aktivit. Usilujeme o vytvoření příznivějšího společenského klimatu a podmínek pro rodiny, díky kterým mohou realizovat své zájmy, potřeby a naplňovat rodičovské i partnerské role.

Cíle

Cílem naší činnosti je zajišťování a zkvalitňování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, rodiny a seniory. Součástí je překonávání izolace matek i otců na rodičovské dovolené, emancipace rodičů s dětmi, podpora mezigenerační solidarity a zapojování všech skupin do občanské společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Osmičky pro rodinu jsou rodiny s dětmi, dospělí, senioři, mládež.

Etický kodex

Osmička pro rodinu dodržuje etický kodex jak směrem k návštěvníkům tak mezi svými zaměstnanci.

PROGRAM S ANOTACEMI NABÍZENÝCH AKTIVIT NAJDETE V KALENDÁŘI POD PROFILY DĚTSKÝCH KLUBŮ A RODINNÉHO CENTRA.

Na jednotlivé aktivity je nutná registrace.

 


Když vezmete do ruky fotky, dokážete se dostat zpět do okamžiků, které byly krásné. Tak se to stalo i v případě chlapce, který vzpomínal na krásné zážitky se svým dědečkem..
Nikdy netušíte kdy a kde se stane, že potkáte toho, na koho nejvíc myslíte.
Krásné však je, když i on myslí na vás..jako dědeček, který má před sebou fotku vnuka a vzpomíná na stejné okamžiky.
MĚJTE TĚCHTO OKAMŽIKŮ CO NEJVÍC – VŽDY SE K NIM MŮŽETE VRÁTIT. VZPOMÍNKY NÁM NIKDO NEVEZME A NAOPAK VZÍT SI JE MŮŽEME S SEBOU KAMKOLIV!

OSMIČKA PRO RODINU – nabízí aktivity pro všechny generace a je hrdá na každý příběh, který vznikne v našich prostorech, klubech, rodinných centrech, na našich stáncích, při našich akcích a to nás naplňuje!
S díky celý tým OSMIČKY PRO RODINU!

Chcete vědět o nás více?