Vítáme vás na webových stránkách příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace městské části Praha 8, která se primárně věnuje naplňování konceptu rodinné politiky. Naplňování základních pilířů rodinné politiky dochází skrze hlavní účel organizace. Ten je stanoven zřizovací listinou a je definován jako poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou veřejnost. Komplexní péčí jsou míněny podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny, skupiny i pracovní kolektivy.

Prostřednictvím široké nabídky aktivit pro celé rodiny reagujeme na aktuální problémy současných rodin. Dbáme také na rozvoj občanské odpovědnosti, morálních a hodnotových principů a zásad.

Naše kluby a aktivity jsou celoročně přístupné široké veřejnosti. Naším hlavním cílem je reakce na aktuální problémy rodin prostřednictvím našich aktivit. Usilujeme o vytvoření příznivějšího společenského klimatu a podmínek pro rodiny, kde mohou naplňovat a realizovat své zájmy, potřeby a naplňovat rodičovské a partnerské role.

Cíle

Cílem naší činnosti je zajišťování a zkvalitňování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, rodiny a seniory. Součástí je překonávání izolace matek i otců na rodičovské dovolené, emancipace rodičů s dětmi, podpora mezigenerační solidarity a zapojování všech skupin do občanské společnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou Osmičky pro rodinu jsou rodiny s dětmi, dospělí, senioři, mládež.

Etický kodex

Osmička pro rodinu dodržuje etický kodex jak směrem k návštěvníkům tak mezi svými zaměstnanci.

PROGRAM S ANOTACEMI NABÍZENÝCH AKTIVIT NAJDETE V KALENDÁŘI POD PROFILY DĚTSKÝCH KLUBŮ A RODINNÉHO CENTRA.

Na jednotlivé aktivity je nutná registrace.


Chcete vědět o nás více?