Vítáme vás na webových stránkách příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

 

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace městské části Praha 8, která se primárně věnuje naplňování konceptu rodinné politiky. K naplňování základních pilířů rodinné politiky dochází skrze hlavní účel organizace. Ten je stanoven zřizovací listinou a je definován jako poskytování komplexní péče pro laickou i odbornou veřejnost. Komplexní péčí jsou míněny podpůrné a rozvojové služby pro jedince, páry, rodiny, skupiny i pracovní kolektivy.

Prostřednictvím široké nabídky aktivit pro celé rodiny reagujeme na aktuální problémy současných rodin. Dbáme také na rozvoj občanské odpovědnosti, morálních a hodnotových principů a zásad.

Naše kluby a aktivity jsou celoročně přístupné široké veřejnosti. Naším hlavním cílem je reakce na aktuální problémy rodin prostřednictvím našich aktivit. Usilujeme o vytvoření příznivějšího společenského klimatu a podmínek pro rodiny, díky kterým mohou realizovat své zájmy, potřeby a naplňovat rodičovské i partnerské role.

Cíle
Cílem naší činnosti je zajišťování a zkvalitňování volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, rodiny a seniory. Součástí je překonávání izolace matek i otců na rodičovské dovolené, emancipace rodičů s dětmi, podpora mezigenerační solidarity a zapojování všech skupin do občanské společnosti.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Osmičky pro rodinu jsou rodiny s dětmi, dospělí, senioři, mládež.

Etický kodex

Osmička pro rodinu dodržuje etický kodex jak směrem k návštěvníkům tak mezi svými zaměstnanci.

 

PROGRAM S ANOTACEMI NABÍZENÝCH AKTIVIT NAJDETE V KALENDÁŘI POD PROFILY DĚTSKÝCH KLUBŮ A RODINNÉHO CENTRA.
Na jednotlivé aktivity je nutná registrace.