Projekt S Mapou na tábor! je financován z projektu ESF, Operační program Zaměstnanost. Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_014/0000276

Klub Mapa laskavě podpořili:

Beachklub Ládví

ZOO Praha

Botanicus Ostrá

TOBOGA Fantasy

Park MIRAKULUM

Národní muzeum

Prague Golf & Games

Techmania Science Center

Hrad Kokořín

Česká Filharmonie

IQ Landia

Divadlo v Dlouhé

Institut umění – Divadelní ústav

Státní hrad Karlštejn

MAX LASER GAME

TOM SŮVY