SPOLUPRACUJEME

Lesní klub Tři údolí

Lesní klub Tři údolí nabízí dětem od 3 do 10 let možnost trávit většinu dne venku, objevovat a učit se prostřednictvím přírody a neformální školy zvané život. Více informací na webových stránkách – www.3udoli.cz.

 

 

Klokánek Chabařovická

Klokánek v Praze 8 je nejstarším zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Praze, pomáhá dětem už od roku 2000. Ve čtyřech bytech je možné ubytovat celkem 16 dětí, na každém bytě bydlí maximálně 4 děti. Najdete u nás útulnou hernu, terapeutickou místnost, návštěvní halu, zahradu a kancelář pro ředitelku a sociální pracovnici. V každém bytě se o děti stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny. Takto je zachován princip péče která se podobá péči rodinné – každé dítě má své stabilní 2 „tety“, nemusí si tak zvykat na více pečujících osob, které pracují na směny a neustále se mění. Péče tak může být více individuální a všechny děti mají možnost pocítit díky této stabilitě a bližšímu vztahu s pečující osobou pocit jistoty a pevné vazby. Ve všední dny s péčí o děti vypomáhají ještě denní tety, aby každé dítě dostalo co nejvíce pozornosti a péče, dětem pomáhají i odborní pracovníci – psycholožka, terapeutka a sociální pracovnice. Více informací na webových stránkách www.klokanek-chabarovicka.cz

 

Komunitní centrum Hrubého

Komunitní centrum Hrubého je kulturní a volnočasový objekt, který se nachází jen pár minut od metra Ládví. Je provozovaný obecně prospěšnou společností Země lidí o.p.s.

Komunitní centrum Hrubého bylo otevřeno v roce 2015 a od té doby nabízí své služby dětem, rodičům, dospělým a seniorům. Pro děti je třikrát v týdnu otevřen bezplatný volnočasový klub, v rámci kterého se mohou věnovat rozličným aktivitám (sportovním, výtvarným, hudebním apod.). Rodinám nabízíme hlídání dětí. Dospělí a senioři se mohou zúčastnit našich lekcí jógy anebo našeho zdravotního cvičení Čchi-kung. Každý měsíc se také mohou účastnit našich projekcí dokumentárních filmů o lidských právech z cyklu Jeden svět. Pravidelně zařazujeme také workshopy, kurzy a přednášky na různá témata. Více informací na www.kc-hrubeho.cz.

 

 

Český červený kříž

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Mezi základní programové činnosti ČČK patří výchova obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování sociálních služeb či pořádání rekondičních pobytů pro děti i pro seniory. ČČK v neposlední řadě působí jako další složka IZS a poskytuje pomoc v případě mimořádných událostí. Více informací je možno nalézt na webových stránkách: www.cervenykriz.eu

 

 

 

DOM- Dům otevřených možností, o.p.s.

DOM se již více než 20 let věnuje mladým lidem i dospělým, kteří jsou znevýhodněni chybějícím rodinným zázemím.

Cílovou skupinu tvoří široké spektrum převážně mladých lidí, kteří jsou ohroženi vyloučením ze společnosti, samotou a dalším zhoršování sociálně nepříznivé situace. DOM poskytuje registrované sociální služby a další programy, více na www.dom-os.cz.

 

 

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Více informací naleznete na www.zivotdetem.cz.