SPOLUPRACUJEME

Adventure minigolf Arena

Naším cílem je poskytovat, co nejkvalitnější služby v oblasti minigolfu. Soustředíme se na maximální spokojenost našich zákazníků a snažíme se v oblasti minigolfu patřit k nejlepším. Stále pracujeme na zlepšování našich služeb a věříme, že se naši zákazníci u nás cítí dobře, což je pro nás to nejdůležitější. Společnost nám poskytla volné vstupy zdarma, děkujeme! Více informací na www.a-minigolf.cz.

 

Max laser game

Přijďte se pobavit s kamarády, rodinou, kolegy nebo spolužáky. Zapůjčíme Vám to nejlepší a nejmodernější vybavení, které je v současnosti dostupné. Čeká na Vás také perfektně připravená Lasergame aréna plná světelných a kouřových efektů. Po hře si můžete odpočinout v příjemném posezení a občerstvit se v plně zásobeném baru. Společnost Max Laser game nám opakovaně věnovala pro děti volné vstupy, moc děkujeme! Více informací na www.maxlasergame.cz.

 

Neviditelná výstava

Neviditelná výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. Neviditelná výstava umožnila dětem prohlídky zdarma, děkujeme! Více informací na www.neviditelna.cz.

 

TOBOGA Fantasy

TOBOGA Fantasy je obrovská dětská herna s mnoha atrakcemi pro děti i dospělé. Toto jedinečné zábavní centrum je svou nabídkou, plochou a rozsahem v České republice ojedinělé. Toboga Fantasy nás podpořila zvýhodněnými vstupy, za které děkujeme. Více informací na www.toboga.cz.

 

IQ Landia

Obecně prospěšná společnost iQLANDIA je nástupcem Labyrint Bohemia, o.p.s. (zal. 2002), která vznikla za účelem poskytování neformálního vzdělávání formou interaktivního poznávání. Hlavní aktivitou společnosti je provozování a rozvoj science center iQLANDIA a iQPARK. IQ Landia nás podpořila volnými vstupy, děkujeme. Více informací na www.iqlandia.cz.

Joudrs

SK Joudrs Praha je největší český softballový klub, jenž se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách ve všech věkových kategoriích.SK Joudrs Praha má přes 800 členů a všichni skládají tento slib:

„Jsme hrdí na náš klub a děláme všechno proto, abychom přispívali k jeho dobrému jménu. Hrajeme vždy naplno, podle pravidel a fair-play. Naším cílem je radost ze hry pro nás i všechny, kteří nás sledují. Respektujeme rozhodčí, protihráče, trenéry i fanoušky. Během zápasu, tréninku i mimo něj jsme stále dobrým příkladem ostatním.  Nejen vítězství, ale i porážky neseme hrdě, nesnižujeme se k výmluvám a nevyhýbáme se odpovědnosti za své „chyby“.

Více informací na webových stránkách – www.joudrs.cz

Joudrs nápis

Lesní klub Tři údolí nabízí dětem od 3 do 10 let možnost trávit většinu dne venku, objevovat a učit se prostřednictvím přírody a neformální školy zvané život. Více informací na webových stránkách – www.3udoli.cz.

Lesní klub Tři údolí - logo

Klokánek v Praze 8 je nejstarším zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Praze, pomáhá dětem už od roku 2000. Ve čtyřech bytech je možné ubytovat celkem 16 dětí, na každém bytě bydlí maximálně 4 děti. Najdete u nás útulnou hernu, terapeutickou místnost, návštěvní halu, zahradu a kancelář pro ředitelku a sociální pracovnici. V každém bytě se o děti stará jedna teta, která se vždy po týdnu střídá s tetou z druhé směny. Takto je zachován princip péče která se podobá péči rodinné – každé dítě má své stabilní 2 „tety“, nemusí si tak zvykat na více pečujících osob, které pracují na směny a neustále se mění. Péče tak může být více individuální a všechny děti mají možnost pocítit díky této stabilitě a bližšímu vztahu s pečující osobou pocit jistoty a pevné vazby. Ve všední dny s péčí o děti vypomáhají ještě denní tety, aby každé dítě dostalo co nejvíce pozornosti a péče, dětem pomáhají i odborní pracovníci – psycholožka, terapeutka a sociální pracovnice. Více informací na webových stránkách www.klokanek-chabarovicka.cz

Klokánek logo

Komunitní centrum Hrubého je kulturní a volnočasový objekt, který se nachází jen pár minut od metra Ládví. Je provozovaný obecně prospěšnou společností Země lidí o.p.s.

Komunitní centrum Hrubého bylo otevřeno v roce 2015 a od té doby nabízí své služby dětem, rodičům, dospělým a seniorům. Pro děti je třikrát v týdnu otevřen bezplatný volnočasový klub, v rámci kterého se mohou věnovat rozličným aktivitám (sportovním, výtvarným, hudebním apod.). Rodinám nabízíme hlídání dětí. Dospělí a senioři se mohou zúčastnit našich lekcí jógy anebo našeho zdravotního cvičení Čchi-kung. Každý měsíc se také mohou účastnit našich projekcí dokumentárních filmů o lidských právech z cyklu Jeden svět. Pravidelně zařazujeme také workshopy, kurzy a přednášky na různá témata. Více informací na www.kc-hrubeho.cz.

Komunitní centrum Hrubého - logo

Český červený kříž (ČČK) je jednou ze 190 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Mezi základní programové činnosti ČČK patří výchova obyvatelstva ke znalosti poskytování první pomoci, propagace bezpříspěvkového dárcovství krve, poskytování sociálních služeb či pořádání rekondičních pobytů pro děti i pro seniory. ČČK v neposlední řadě působí jako další složka IZS a poskytuje pomoc v případě mimořádných událostí. Více informací je možno nalézt na webových stránkách: www.cervenykriz.eu

cck

DOM se již více než 20 let věnuje mladým lidem i dospělým, kteří jsou znevýhodněni chybějícím rodinným zázemím.

Cílovou skupinu tvoří široké spektrum převážně mladých lidí, kteří jsou ohroženi vyloučením ze společnosti, samotou a dalším zhoršování sociálně nepříznivé situace. DOM poskytuje registrované sociální služby a další programy, více na www.dom-os.cz.

Dům otevřených možností - logo

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Více informací naleznete na www.zivotdetem.cz.

Život dětem